If Komut Yapısı

Programlama dillerinde kodlar yazıldıkları sırada çalışırlar. Aşağıdaki kod bloğunu ele alırsak; Komut1’den çalışmaya başlayarak sırasıyla Komut2, Komut3, Komut4, Komut5, Komut6 olarak çalışır.

 

Kod Bloğu

Komut1;

Komut2;

Komut3;

Komut 4;

Komut5;

Komut6;

 

Aynı işlem aşağıdaki javascript kodları için de geçerlidir. Sırasıyla;

  • a değişkeni tanımlanıp içerisine 10 değeri aktarılacak,
  • sonuc değişkeni tanımlanıp içerisine 0(Sıfır) değeri aktarılacaktır
  • sonuc değişkeninin içerisine, a değişken değerinin 2 katı yani 20 değeri aktarılacak,
  • ve son olarak ekrana 20 değerini mesaj olarak verecektir.

Örnek javascript kodları

<script>

var a=10,sonuc=0;

sonuc=a*2;

alert(sonuc);

</script>

 

Kodların istenilen şartlara göre dallanıp, şarta uygun yazılan kodların çalışmasını istiyorsak ise karar yapılarını kullanırız.

Komut1;

Komut2;

Komut3;

Eğer istenilen şart doğruysa Komut4;

Değilse komut 5;

Komut 6;

 

Yukarıdaki ifadede komutlar komut1’den çalışmaya başlar, komut2, komut 3’ü çalıştırır ve karar yapısına gelir. Şart ifadesini kontrol eder; eğer şartımız doğru ise komut4’ü,  yanlış ise de komut5’i çalıştırır. Her iki durumdan sonra yani ister doğru ister yanlış olsun ilgili komutlardan sonra komut6’dan çalışmaya devam eder.

 

If Komut yapısı

if ( Şart)

{ Doğruysa çalışması gereken kodlar yazılır }

else

{ Değil ise çalışması gereken kodlar yazılır }

 

Örnek if () komutunun kullanımı

<script>

var a=10,sonuc=0;

if(a > 0)

{ sonuc=a*2;  }

else

{ sonuc=a*3; }

alert(sonuc);

</script>

 

Böylece yukarıdaki javascript kod bloğunda a değişkeninin değeri 10 için;

a > 0 (adeğişkeninin değeri sıfırdan büyük mü ) diye şartımız kontrol ediliyor. Şartımız doğru olduğu için a değişkeninin değerinin 2 katı hesaplanarak sonuc değişkenine aktarılması sağlanıyor.  Böylece sonuc değişkeninin değeri 20 olacaktır. Else bloğunu direkt atlayarak alert kmutundan devam ederek ekrana 20 diye mesaj  vermesi  sağlanacaktır.

 

Aynı kodları  a=-5 değeri için çalıştırırsak;

<script>

var a=-5 , sonuc=0;

if(a > 0)

{ sonuc=a*2;  }

else

{ sonuc=a*3; }

alert(sonuc);

</script>

a > 0 (a değişkeninin değeri sıfırdan büyük mü ) diye şartımız kontrol ediliyor. Şartımız yanlış olduğu için else bloğu işlem görür ve a değişkeninin değerinin 3 katı hesaplanarak sonuc değişkenine aktarılması sağlanıyor.  Böylece sonuc değişkeninin değeri 30 olacak ve alert() komutuna geçtiğinden dolayı ekrana 30 diye mesaj vermesi sağlanacaktır.

Not: If karar yapısında çalışmasını istediğimiz kodlar tek satırdan oluşuyor ise { } parantez kullanmamıza gerek yoktur. Aynı kodları aşağıdaki şekilde de yazabiliriz.

<script>

var a=-5 , sonuc=0;

if(a > 0)

sonuc=a*2;

else

sonuc=a*3;

alert(sonuc);

</script>