Else If Komut Yapısı

If karar yapısında şartımızı kontrol ettiğimizde, şartımız doğru değil ise ve daha kontrol etmemiz gereken şartlar var ise Else If kullanarak yeni şartları kontrol ederiz.

 

Örneğin girilen sayının pozitif mi, negatif mi yoksa 0 (sıfır) mı olduğunu buldurmak istersek?

Kontrol etmek istediğimiz durumlar;

  • sayi > 0 mı yani pozitif mi,
  • sayi < 0 mı yani negatif mi,
  • sayi = 0 mı yani sıfıra eşit mi diye kontrol etmemiz gerekiyor.

 

Bunun için gerekli olan javascript kodları;

<script>

var sayi=  eval(prompt(“Bir sayı giriniz”));

If(sayi>0)

alert(“Pozitif Sayı”);

else if (sayi < 0)

alert(“Negatif”)

else

alert(“Sayımız Sıfıra eşittir”);

</script>

 

Kodları adım adım çalıştırırsak;

Sayi girişimizi, var sayi=  eval(prompt(“Bir sayı giriniz”)); komutu ile alıp sayi değişkenine aktarılmasını sağlıyoruz.

Aktarma işleminden sonra kontrol etme aşamasında;

İlk şartımız if(sayi>0)  diyerek yani sayımız 0’dan büyük mü diye kontrol edilir, eğer doğru ise alert(“Pozitif Sayı”); komutu çalıştırılarak ekrana pozitif diye mesaj verdirilmesi sağlanır, fakat bu şartımız doğru değil ise kontrol etmemiz gereken 2 şartımız daha olduğu için diğer şartları kontrol edebilmek için else if yazarak yeni şartlarımızı belirtiriz.

else if (sayi < 0) diyerek peki sayımız 0’dan küçük mü diye kontrol ediyoruz eğer şartımız doğru ise alert(“Negatif”) diyerek ekrana Negatif diyerek mesaj verdirmiş oluruz.

Bu şartımız da doğru değil ise artık tek olasılık kaldığı için else diyerek alert(“Sayımız Sıfıra eşittir”) yazarız. Buradaki ifadeyi

else if(sayi==0)

alert(“Sıfır”);

diyerek kontrol ettirip doğru ise de yazdırabiliriz fakat kontrol edilmesi gereken başka bir şart olmadığı için yeniden else if ile şart belirterek yazmamıza gerek yoktur.