For Döngüsü

Aynı komut grubunun birden fazla çalışması gerektiği durumlarda döngü yapılarından yararlanılmaktadır. Böylece işlemlerimizin daha hızlı ve kolay olması sağlanmaktadır.

For Döngüsü, döngü komutlarından birisi olup, çalışacak olan komutların tekrar sayılarının belli olduğu durumlarda genellikle kullanılır.

 

For deyiminin yazılış biçimi aşağıdaki gibidir:

for (başlangıç değeri; koşul; artırım)
{

deyimler;

}

 

Örneğin

for(var i=1; i<=3; i++)

{

Komut1;

Komut 2;

}

Komut 3;

 

Başlangıç Değeri olarak i değişkeni tanımlanmış ve içerisine 1 değeri aktarılmıştır.

Koşul olarak i<=3 denmiştir, böylece i değişkeninin değeri 3’ten küçük veya 3’e eşit olduğu sürece döngü içerisine girip; komut1 ve komut2’yi çalıştıracaktır. Koşul sağlanmadığı zaman döngü dışına çıkıp komut3’ten çalışmaya devam edecektir.

Artırım olarak i++ yani i’nin değeri 1 artırılmıştır. Böylece döngü başına her geldiğinde sayaç değişkeni olarak kullanılan i’nin değeri bir artacaktır. Artış miktarı i+=2 diyerek ikişer de artırabiliriz. i+=5 diyerek beşer de artırabiliriz. Buradaki artım miktarı bizim isteğimize göre değişir.

Sayac değişkenimizin değerini azaltadabiliriz. i – – dersek 1 azalır, i-=10 dersek 10 azalır gibi istediğimiz değerler ile artım ya da azaltma işlemi yapabiliriz.

 

For Döngüsü Örnek

Adım Adım çalıştırırsak;

  • i sayaç değişkenine 50 değeri aktarılır, i değişkeninin değeri kontrol edilir. i<=250 ? i 250’den küçük yada eşit mi evet şartımızı sağlar. Ve döngü içerisine girer. Ekrana “Sayı =” stringi ile i değişkeninin değerini birleştirir ve Sayı =50 şeklinde yazılmasını sağlar ve <br> etiketiyle de birleştirdiği için ekrana yazımda alt satıra geçmemizi sağlar. Döngü başına yeniden döner.
  • i sayaç değişkeninin değerini 50 artırır. i değişkeninin değeri 100 olur. i<=250 ? yani 100<=250 mi? Evet şartımız sağlanır. Döngü içerisine girer. Yeniden ekrana yazdırma komutu çalışır i değişkeninin değeri ile sabit metin ifadesi ve html etiketiyle birleştirerek ekrana Sayı =100 şeklinde yazdırmamızı sağlar. Döngü başına yeniden döner.
  • i sayaç değişkeninin değerini 50 artırır. i değişkeninin değeri 150 olur. i<=250 ? yani 150<=250 mi? Evet şartımız sağlanır. Döngü içerisine girer. Yeniden ekrana yazdırma komutu çalışır i değişkeninin değeri ile sabit metin ifadesi ve html etiketiyle birleştirerek ekrana Sayı =150 şeklinde yazdırmamızı sağlar. Döngü başına yeniden döner.
  • i sayaç değişkeninin değerini 50 artırır. i değişkeninin değeri 200 olur. i<=250 ? yani 200<=250 mi? Evet şartımız sağlanır. Döngü içerisine girer. Yeniden ekrana yazdırma komutu çalışır i değişkeninin değeri ile sabit metin ifadesi ve html etiketiyle birleştirerek ekrana Sayı =200 şeklinde yazdırmamızı sağlar. Döngü başına yeniden döner.
  • i sayaç değişkeninin değerini 50 artırır. i değişkeninin değeri 250 olur. i<=250 ? yani 250<=250 mi? Evet eşittir, şartımız sağlanır. Döngü içerisine girer. Yeniden ekrana yazdırma komutu çalışır i değişkeninin değeri ile sabit metin ifadesi ve html etiketiyle birleştirerek ekrana Sayı =250 şeklinde yazdırmamızı sağlar. Döngü başına yeniden döner.
  • i sayaç değişkeninin değerini 50 artırır. i değişkeninin değeri 300 olur. i<=250 ? yani 300<=250 mi? Hayır, şartımız sağlanmaz ve döngünün dışına çıkarız. Döngünün dışında da çalıştırılacak bir komut olmadığı için programımız sonlanmış olur.

Ekran görüntümüz de sonunda aşağıdaki gibi olur.

Böylece şartımız sağlanana kadar 5 kere for döngüsü içerisindeki komutları çalıştırmış oluruz. Sonuç olarak For döngüsünün tekrar sayısı başlangıç değeri ve koşula bağlı olarak değişir. Koşul sağlanana kadar döngü içerisindeki komutlar çalışır.